Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

"Salt  works"
Νίκος Εγγονόπουλος
Κλέλια ἢ μᾶλλον Το ειδύλλιον της λιμνοθάλασσας

Ἀπὸ τὴ συλλογὴ «Ποιήματα», ἔκδ. Ἴκαρος, Ἀθήναι 1994.


II

μὴν κλαὶς — μὴν κλαὶς καλὴ —
τὶς μέρες ποὺ πέρασαν:
εἴτανε — νὰ τὸ ξέρης — δῶρο τῶν θεῶν

ἡ γῆ σιγᾶ
καὶ πρὶν ἀκόμη ὁ ἥλιος ποὺ τόσο ἀγαπᾶμε σβήση 
- καὶ δὲν σκοπεύει πιὰ γιὰ μᾶς νὰ ξαναβγῆ -
θὲ νὰ σὲ πάρω
- γιὰ νὰ προχωρήσουμε -
ἀπ' τὸ λεπτὸ χεράκι

βλέπεις ἐκεῖνο τὸ μνημεῖο
ἐκεῖ πέρα
θ' ἀνοίξουμε τὴν πόρτα
καὶ θὰ μποῦμε:
ἐκεῖ θὲ νὰ σὲ πάρω ἀγκαλιὰ
κι’ ἀγκαλιασμένοι ἔτσι μιὰ γιὰ πάντα
θὰ χαθοῦμε
μεσ' στῆς Δευτέρας Παρουσίας
τὰ πολύχρωμα
γυαλιὰ