Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ


Σκοπὸς  τῆς  ζωῆς  μας  δὲν  εἶναι  ἡ  χαμέρπεια

                                              Ὑπάρχουν ἀπειράκις ὡραιότερα πράγματα

                                              Καὶ

                                              ἀπ’ αὐτὴν τὴν ἀγαλματώδη παρουσία  τοῦ  

περασμένου

ἔπους. Σκοπὸς  τῆς  ζωῆς μας εἶναι  ἡ

ἀγάπη.

Σκοπὸς  τῆς  ζωῆς  μας  εἶναι  ἡ ἀτελεύτητη

                                                μάζα

                                                μας. Σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ λυσιτελὴς

παραδοχὴ τῆς ζωῆς μας καὶ τῆς κάθε

μας

εὐχῆς ἐν παντὶ τόπω εἰς πάσαν στιγμὴν

εἰς κάθε

ἔνθερμον ἀναμόχλευσιν τῶν ὑπαρχόντων.

                                                  Σκοπὸς

                                                  τῆς ζωῆς μας εἶναι τὸ σεσημασμένον

                                                   δέρας

                                                 τῆς  ὑπάρξεώς μας.                                                                                                                            A .ΕΜΠΕΙΡΙΚΟς

http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=221&author_id=10